28 ЛЮТОГО 2019 

 

Методологія Премії Retail Awards «Вибір споживача 2019»

Top baner

Загальні положення ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ (ВИВЧЕННЯ ДУМОК)

1. Замовник – оргкомітет Національної Премії України Retail Awards «Вибір споживача 2019».

2. Виконавець – агенція маркетингових досліджень Ukrainian Marketing Group.

3. Географія опитування - 11 міст України: Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Полтава, Рівне, Тернопіль, Кривий Ріг

4. Опитування проводиться українською або російською мовами - на вибір респондента.

5. Термін проведення опитування: з 24 січня 2020 року по 20 лютого 2020 року.

6. Результати інтерв'ю зберігаються на спеціальному захищеному сервері Виконавця в Києві.

7. Тривалість онлайн-інтерв'ю - в межах 10 хвилин.

8. Вивчення думок проводиться методом онлайн-опитування споживачів за стандартною анкетою. 8.1. Для міст Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів анкета складається з повного переліку номінацій стосовно всеукраїнських роздрібних мереж торгівлі, мережі супермаркетів та торговельних центрів у відповідних містах (для кожного міста відповідний перелік), а також соціо-демографічних питань.

8.2. Для міст Тернопіль, Рівне, Полтава, Запоріжжя, Вінниця, Кривий Ріг анкета включає, окрім соціо-демографічних питань, одне питання стосовно номінації «найкращий торговельний центр міста» (для кожного міста відповідний перелік).

 

9. Задачею дослідження є визначення серед Номінантів Премії роздрібних мереж, торгових центрів, тих, яких споживачі вважають кращими, за загальною оцінкою (специфічні характеристики номінантів не вивчаються).

10. Голосування за переможця серед номінантів премії Retail Awards здійснюється відповіддю на питання: «Яка / який із зазначених мереж / торговельних центрів в номінації (назва номінації) Вам подобається більше за інших, виходячи із сукупності таких критеріїв, як: асортимент, ціна, зручність розташування, атмосфера, сервіс, програми лояльності тощо».

11. Визначення переможця Retail Awards:

У кожній номінації найвищу нагороду отримує номінант, який набрав максимальну кількість голосів.

У разі, якщо у двох номінантів, які набрали найбільшу кількість голосів, кількість голосів співпаде, переможцями будуть вважатися обидва номінанти.

У разі, якщо у двох або більше номінантів, що набрали найбільшу кількість голосів, різниця в кількості голосів буде в межах граничної статистичної похибки вибірки (1) , всі ці номінанти вважатимуться переможцями. Розмір статистичної похибки вираховується для кожної номінації окремо, залежно від кількості учасників голосування і довірчої ймовірності 95% (2). Підрахунок статистичної похибки проводить Виконавець проекту.

(1) Гранична похибка вибірки визначає максимальне значення, на яке результати вибірки можуть відрізнятися від результатів генеральної сукупності. Зі збільшенням вибіркової сукупності гранична похибка зменшується та, навпаки, зі зменшенням вибіркової сукупності – похибка збільшується.

(2) Довірча ймовірність – ймовірність того, що довірчий інтервал покриє невідоме справжнє значення параметру, що оцінюється за вибірковими даними.

Для визначення переможців національних номінацій враховуються голоси 1000 опитаних респондентів у містах Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Львів, які будуть поєднані в єдиний масив, репрезентативний за соціально-демографічними показниками України. Для визначення переможців регіональних номінацій (номінацій, що визначають найкращий бренд в конкретному місті) враховуються всі голоси лише тих респондентів, які були опитані виключно у відповідному місті: Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Полтава, Рівне, Тернопіль, Кривий Ріг.

 

12. До закінчення терміну опитування Виконавець (за погодженням із Замовником) може надавати дані про кількість накопичених інтерв'ю, але не надавати попередні дані про результати опитування.

13. По закінченню терміну опитування дані результатів опитування вивантажуються Виконавцем в SPSS.

14. Виконавець надає Замовнику і незалежному Консультанту з підрахунку голосів табличний звіт в форматі MS Excel з результатами опитування. Виконавець також надає Консультанту масив даних в форматі SPSS для контролю і перерахунку.

15. На підставі переданого табличного звіту і перерахунку, виконаного Консультантом, Замовник поширює інформацію про результати вивчення думок.

16. Опитування респондентів для вивчення думки споживачів проводиться наступним чином:

• Опитування всіх бажаючих респондентів з «відкритим» доступом (реклама та посилання на опитування розміщені в соціальній мережі Facebook, а також на інших онлайн-ресурсах)

17. Дані для визначення переможців будуть зібрані за допомогою розміщення і поширення рекламного банера з посиланням на опитування в соціальній мережі Facebook, а також інших онлайн-ресурсах. Відповідальність за розміщення і поширення рекламного банера з посиланням на опитування бере на себе Замовник.

Після завершення голосування Виконавець об'єднає дані онлайн-опитування у два масиви:

 • Репрезентативний масив за соціально-демографічними показниками України, який дозволить визначити переможців премії Retail Awards серед національних номінантів
 • Загальний масив міст Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Полтава, Рівне, Тернопіль, Кривий Ріг який дозволить визначити переможців премії Retail Awards серед регіональних номінантів

 

18. Мінімальна кількість респондентів, при досягненні якого опитування буде вважатися таким, що відбулося: щонайменше 1000 «ефективних» інтерв'ю для національних номінацій. Відповідальність за наповнення вибірки шляхом «відкритого опитування» Виконавець не несе.

• Ефективними інтерв'ю можна вважати повністю пройдені, завершенні інтерв'ю, з відповідями на усі питання анкети згідно регіону опитування, та які вказали номер телефону для підтвердження особистої участі в голосуванні, які в подальшому не піддавалися видаленню з масиву даних у зв'язку з підозрами щодо автентичності / якості заповнення респондентом.

• У випадку, якщо «ефективних» інтерв'ю не буде набрано у повному обсязі (мінімум 1000) для масиву з національними номінаціями, до масиву будуть додані голоси тих респондентів, які за якимись причинами не змогли вказати номер телефону для підтвердження особистої участі в голосуванні, але із застосуванням коефіцієнта зменшення ваги. Наприклад, зібрані у «відкритому опитуванні» 1000 завершених інтерв'ю респондентів, які не вказали номер телефону для підтвердження особистої участі в голосуванні, будуть прирівнюватися і зараховуватися як 250 повноцінних інтерв'ю (застосований коефіцієнт 0,25), при наявності 2000 таких інтерв'ю - коефіцієнт знизиться до 0,2, тобто 400 анкет будуть враховані, при цьому на розподіл відповідей всередині кожного питання кожна з анкет буде мати вплив.

Формула підрахунку ваги анкет тих респондентів, які за якимись причинами не змогли вказати номер телефону для підтвердження особистої участі в голосуванні, зібраних в «відкритому опитуванні»:

1000-1499 завершених відповідей у відкритому опитуванні * 0,25 = 250 ефективних інтерв'ю

1500-1999 завершених відповідей у відкритому опитуванні * 0,22 = 330 ефективних інтерв'ю

2000-2499 завершених відповідей у відкритому опитуванні * 0,20 = 400 ефективних інтерв'ю

2500-2999 завершених відповідей у відкритому опитуванні * 0,17 = 425 ефективних інтерв'ю

3000 і більше завершених відповідей у відкритому опитуванні * 0,15 = 450 ефективних інтерв'ю

 

«ВІДКРИТЕ ОПИТУВАННЯ» - ВИВЧЕННЯ ДУМОК ШЛЯХОМ ВІЛЬНОГО ЗАПРОШЕННЯ РЕСПОНДЕНТІВ

19. У «відкритому опитуванні» можуть взяти участь у якості респондентів громадяни України, які відповідають наступним критеріям: чоловіки і жінки, вік 18-55 років, що мешкають у таких містах України: Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Полтава, Рівне, Тернопіль, Кривий Ріг.

20. Виконавець проекту докладає максимальних зусиль для обмеження можливості участі в опитуванні респондента більш ніж один раз. З цією метою застосовуються технічні прийоми, що знижують таку можливість:

• Виконавець визначає комбінацію «прихованих» технічних характеристик персонального комп'ютера респондента, з якого відбулося заповнення анкети (IP-адреса, фільтр cookie від повторної участі).

• Виконавець і Консультант відстежують динаміку накопичення інтерв'ю. Інтерв'ю виключаються з масиву, при одномоментній (протягом однієї години) появі в масиві великої кількості інтерв'ю: в 10 або більше разів, що перевищує середньогодинне значення (із урахуванням темпу наповнення за весь минулий період опитування; за необхідності застосовуються поправочні коефіцієнти, в залежності від дня тижня та часу доби). Даний прийом застосовується для запобігання спроб номінантів премії підвищити власний рейтинг за рахунок власного заохочення до участі в опитуванні.

21. Сукупність респондентів, опитаних в ході «відкритого опитування» може не бути репрезентативною вибіркою щодо соціально-демографічних показників України, однак Виконавець гарантує приведення вибірки до національно-репрезентативної структури шляхом застосування коефіцієнтів (при необхідності) зниження ваги для досягнення репрезентативності.

Згідно даних Державної служби статистики України про розподіл постійного населення України в містах, що беруть участь у дослідженні, структура репрезентативної вибірки щодо міст-мільйонників, статі та віку 18-55 буде такою:

Міста-мільйонники

Структура

Київ

40%

Дніпро

14%

Львів

12%

Харьків

20%

Одеса

14%

Вікові групи

 

18-29 років

37%

30-39 років

37%

40-55 років

25%

Стать

 

Жінки

51%

Чоловіки

49%

 

22. Методи залучення респондентів до «відкритого опитуванням»: реклама і посилання на опитування розміщені в соціальній мережі Facebook, а також на інших онлайн-ресурсах. Відповідальність за залучення респондентів до «відкритого опитування» бере на себе Замовник.

 

23. Перед передачею Замовнику, масив проходить перевірку по наступним критеріям:

 • З масиву вилучаються всі спостереження у яких кількість дублікатів по IP перевищує 10. Дискваліфікується первинні спостереження та дублі.
 • З масиву дискваліфікуються всі спостереження, які одночасно були дублікатами за критеріями: IP, стать, вік. В даному випадку дублікатами вважалися всі повторення незалежно від їх кількості. Дискваліфікуються і первинні спостереження і дублі.
 • З масиву дискваліфікуються всі спостереження, у яких були виявлені дублікати за номером телефону. Дискваліфікуються і первинні спостереження і дублі.
 • Респонденти, які вказали невірний номер телефону не будуть дискваліфіковані, але вага їх голосів буде зниженою. Даній групі респондентів буде присвоєно ваговий коефіцієнт 0,25
 • Респонденти, які не вказали контактний номер телефону не будуть дискваліфіковані, але вага їх голосів буде зниженою. Даній групі респондентів буде присвоєно ваговий коефіцієнт 0,25
 • З масиву будуть дискваліфіковані відповіді респондентів, якщо час проходження їх опитування буде нижче середнього в 2,5 рази. Середнє значення буде розраховано індивідуально для кожного міста і джерела даних.

24. Контроль масиву, отриманого шляхом голосування.

Контроль якості проводиться на 10% масиву, отриманого по зовнішньому посиланню – відбір відбувається випадковим чином. Ця частина масиву називається «контрольний масив».

Валідація контрольного масиву відбувається шляхом прозвону – контрольний масив проходить контроль якості на предмет:

 • Досяжність телефонного номеру (досяжність номеру перевіряється з трьох спроб з проміжком не менше, ніж в один день);
 • Коректного подання особистих даних (стать, вік, місто проживання);
 • Підтвердження особистої участі у голосуванні Retail Awards для визначення переможців Премії.

10% «контрольного масиву» можуть не пройти валідацію, оскільки різниця між часом голосування і контрольним прозвоном може досягати чотирьох тижнів. Анкети тих респондентів, які потрапили в контрольний масив, але не пройшли валідацію у зв’язку з некоректними даними, Виконавець перенесе в масив, який підлягає зменшенню (помноженню на коефіцієнт зниження ваги)

При умові, що 90% контрольного масиву проходить контроль якості, голосування, проведене по зовнішньому посиланню, буде вважатись валідованим. І буде приведене до національно-репрезентативної структури шляхом застосування коефіцієнтів зниження ваги для досягнення репрезентативності (при необхідності).

 

При умові, коли більше 10 % контрольного масиву не пройде валідацію, весь масив голосування буде вважатися невалідованим. І голоси респондентів, отримані шляхом опитування, будуть враховані із застосуванням коефіцієнта зменшення ваги.